Četras Zoles lojalitātes programmas privātuma politika

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

MĒS RŪPĒJAMIES PAR JŪSU PRIVĀTUMU
Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus  pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Mūsu vietne tiek glabāta vienā no uzticamākajiem datu centriem pasaulē.
Lai aizsargātu Jūsu personīgos datus, mēs izmantojam visas mūsu pakalpojumu sniedzēja iespējas, tostarp pastāvīgu fizisko aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un šifrēšanu visas diennakts garumā.

Mūsu vietnes drošība nodrošināta izmantojot šādus, kā arī citus, līdzekļus:
– datu pārraides šifrēšana, izmantojot SSL standartu;
– personīgie dati tiek glabāti serveros šifrētā veidā;

 

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.  Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus Četras Zoles lojalitātes programmas ietvaros.

KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM UN KĀDĒĻ
•    Lai administrētu reģistrāciju
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu reģistrāciju Četras Zoles lojalitātes programmā. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu reģistrēt Jūs Četras Zoles lojalitātes programmā. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet piedalīties Četras Zoles lojalitātes programmā.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
 

 • Kontaktinformācija – e-pasts vai mobilā tālruņa numurs
Jūsu piekrišana  

Līdz jūsu pieprasījumam par jūsu datu anulēšanu.

 

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
 • Vārds
 • Klienta  kartes numurs
 • Kontaktinformācija – e-pasts vai mobilā tālruņa numurs
 • Priekšrocības
 • Pieprasījumi

 

Mūsu un Jūsu likumīgās intereses nodrošināt mūsu klientiem vislabāko pieredzi Līdz jūsu pieprasījumam par datu anulēšanu.

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
Identifikācijas nolūkā mēs varam apstrādāt personas datus, kas mums jau ir  par Jums

 • Vārds
 • Četras Zoles kartes numurs
 • Kontaktinformācija – e-pasts un mobilā tālruņa numurs
 • Četras Zoles kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati
Mūsu likumīgā interese un mūsu likumīgais pienākums identificēt personas Līdz jūsu pieprasījumam par datu anulēšanu.

 

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
 • Vārds un uzvārds
 • E-pasts
 • Mobilā tālruņa numurs
 • Personas dati, kas norādīti sadaļā “Personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšana”
Jūsu piekrišana Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums tiešo mārketingu.

 

 

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas periods
 

 • Četras Zoles kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati
 • Informācija par vietām, kur lietojāt savu Četras Zoles klienta karti
 

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mūsu likumīgo interesi, sastādot ziņojumus, lai  pārraudzītu un izvērtētu mūsu pakalpojumus.

Līdz nosūtat pieprasījumu par datu anulēšanu.

 

Sīkfailu politika

Sīkdatnes ir nelieli informācijas fragmenti, kurus vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, vietnes apmeklējuma laikā.
Tas ļauj serverim apkopot informāciju no pārlūka, tādēļ, atgriežoties vietnē, Jums nav atkārtoti jāievada dati.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sesiju un pastāvīgos sīkfailus, lai:
– uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti;
– atpazītu jaunus vai esošos klientus;

– atcerētos, vai Jūs piekrītat (vai ne) izmantot mūsu sīkdatnes mūsu vietnē;

Ieslēgtas sīkdatnes nav obligāti nepieciešamas vietnes pamatfunkcijām, taču tās nodrošinās Jums labāku pieredzi, vietni izmantojot.
Tomēr Jūs jebkurā laikā varat dzēst vai bloķēt sīkfailus. Tādā gadījumā dažas šīs vietnes funkcijas nevarēs pareizi darboties.

 

 

 

NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS SAVĀCAM PERSONAS DATUS?
•    Jūs

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, piemēram, kad reģistrējaties kā Četras Zoles lojalitātes programmas dalībnieks, sazinoties  ar mums, izmantojot Četras Zoles karti vai mūsu platformas.

PERSONAS DATU IZPAUŠANA
•    Pakalpojumu sniedzēji

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot  Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam  nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

KUR MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?
Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

CIK ILGI JŪSU PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI?
Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti lojalitātes sistēmā tik ilgi, kamēr piedalāties Četras Zoles lojalitātes programmā vai attiecīgajā tās daļā.
JŪSU TIESĪBAS
Tiesību akti  datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums, sūtot pieprasījumu uz info@cetraszoles.lv.

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izdarīt, sazinoties ar mums uz epastu info@cetraszoles.lv, zvanot uz telefona numuru 29696626 vai mūsu veikalos pie kases, palūdzot pārdevēju.

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atrakstīties no tiešā mārketinga, sūtot pieteikumu uz e-pastu info@cetraszoles.lv vai zvanot uz tālruni 29696626.

Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm,tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus,tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu dalību Četras Zoles lojalitātes programmā. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

AR KO VARU SAZINĀTIES, JA MAN IR KĀDI JAUTĀJUMI?
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija
SIA Best Brands, reģ. Nr. 40103834695,
Juridiskā adrese: Melnsila iela 23-2, Rīga, Latvija, LV-1046
Tālruņa numurs: +371 29696626
E-pasts: info@cetraszoles.lv

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.

Mēs regulāri pārskatām mūsu konfidencialitātes politiku. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.
Šī konfidencialitātes politika stājās spēkā un pēdējoreiz tika atjaunināta 2018. gada 1. maijā.